Перейти к содержанию

Договор с заказчиком на изготовление памятника


Рекомендуемые сообщения

:Laie_54:Помогите пожалуйста!!! Как в договоре на изготовление памятника прописать все "коварные" моменты, чтобы можно было себя как можно лучше обезопасить от привередливых клиентов и оградить себя от судебных тяжб. Если у кого-нибудь есть такой договор в электронном виде (возможно с сопутствующими документами), то скиньте пожалуйста на адрес: ritualgraal@mail.ru

Если нет такого договора, то давайте составим его всем миром.

С уважением, начинающий ИП Анастасия

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У нас действует такой договор( правда, на украинском... :Laie_54:, сама придумывала )

Может, кто еще что подскажет?

ДОГОВІР №

На виконання робіт

М.___________________ «___»_____________ 2010 р.

ПІДПРИЄМСТВО РИТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ , що діє на підставі___________________________________/ далі – ВИКОНАВЕЦЬ / в особі _______________________________________________________________ з однієї сторони та______________________________________________________________________________

______________________________

/ П.І.Б.,№ паспорта. Ким і коли виданий,місце проживання

/далі – ЗАМОВНИК/, з другої сторони, уклали цей договір про наступне :

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. ЗАМОВНИК доручає. А ВИКОНАВЕЦЬ приймає на себе зобов’язання виконати такі роботи :

• _______________________________________________________________________

• _______________________________________________________________________

• _______________________________________________________________________

• _______________________________________________________________________

• _______________________________________________________________________

Терміном до _________________________________________________________________________

1.2. Робота має відповідати таким вимогам:згідно кошторису, який є частиною даного договору.

1.3. ЗАМОВНИК забезпечує ВИКОНАВЦЯ всім необхідним для виконання роботи, передбаченої цим Договором.

1.4. ЗАМОВНИК зобов’язаний своєчасно прийняти і сплатити вартість робіт.

2. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

2.1. За виконану роботу згідно цієї угоди ЗАМОВНИК перераховує ВИКОНАВЦЮ

____________________________________________________________________________ на розрахунковий рахунок ____________________________________________________________________________

3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

3.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується виготовити продукцію відповідної якості і в строк.

3.2. ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право коригувати дату здачі Продукції, попередньо сповістивши ЗАМОВНИКА про зміни.

3.3. ЗАМОВНИК зобов’язується у повному обсязі оплатити ВИКОНАВЦЮ вартість робіт і продукції згідно пункту 2.1. даного Договору.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

4.1. У разі надання послуг невідповідної якості ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується усунути недоліки.

4.2. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за затримку виконання своїх зобов’язань, які виникли з вини ЗАМОВНИКА.

4.3. У випадку перенесення строків виконання робіт ВИКОНАВЕЦЬ несе відповідальність збереження продукції на своєму об’єкті.

4.4. За порушення договірних зобов’язань згідно Договору ВИКОНАВЦЕМ чи ЗАМОВНИКОМ сплачуються штрафні санкції у розмірі 0.5% від суми договору за кожен день просрочки, але не нижче облікової ставки НБУ.

5. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ.

5.1. Якість продукції відповідає діючим стандартам і технічним умовам.

5.2. ВИКОНАВЕЦЬ надає гарантію на виготовлену продукцію 3 /три / роки з моменту передачі її ЗАМОВНИКУ або монтажу на кладовищі.

5.3. У випадку виникнення недоліків і виявлення дефектів продукції, ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується у термін гарантійного строку усунути виявлені недоліки та (або) дефекти.

5.4. Дана гарантія не поширюється на механічні пошкодження продукції, які виникли не з вини ВИКОНАВЦЯ та пошкодження внаслідок форс-мажорних обставин, як то: паводок. Пожежа, землетрус,воєнні дії, погодні катаклізми тощо.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

6.1. Всі суперечки між СТОРОНАМИ вирішуються шляхом переговорів, а при недосягненні угоди – у судовому порядку.

6.2. Одностороннє розірвання СТОРОНАМИ Договору не допускається.

6.3. Про дострокове розірвання Договору СТОРОНИ письмово попереджують одна одну за місяць.

6.4. Всі питання ,щ о не знайшли врегулювання у цьому Договорі вирішуються згідно чинного законодавства.

7. ІНШІ УМОВИ.

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до кінця гарантійного терміну.

7.2. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із СТОРІН.

7.3. Умови даного Договору мають однакову збов’язальну силу для СТОРІН і можуть бути змінені за взаємною згодою з обов’язковим складанням письмового документу.

7.4. Жодна із СТОРІН не має права передавати свої права за даним Договором третій стороні без письмової згоди другої сторони.

7.5. СТОРОНИ зобов’язуються при виконанні даного Договору не зводити співробітництво лише до дотримання вимог, що містяться у даному Договорі, а підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх виробництва.

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

ЗАМОВНИК ВИКОНАВЕЦЬ

________________________ ______________________________

________________________ ______________________________

________________________ ______________________________

________________________ ______________________________

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

есть продаются такие книги договора и все такое..найдешь там все что тебе нужно или переделаешь под себя.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 месяца спустя...

...в предварительной беседе, заказчик завел разговор о ДОГОВОРЕ...Надо так сделаем.

Друзья.Может у кого еще есть готовая \более усовершенственная или наоборот упрощенная,ну та, которую вы применяете в своей работе\ форма договора \кроме той,что выложила elrust\ по изготовлению памятника,без установки.

Буду очень признателен.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Напомни мне в понедельник, а то все на работе, я тебе скину договор с каким работаю я, телефон свой я скинул в личку.........

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не давно случай такой со мной произошёл....заказчица - женщина приклонных лет, из дома не выходит.По телефону попросила приехать к ней домой оформить заказ. Я собрала все бумажки, отпечатала договор, пропечатала сумму заказа и авансовый платёж( с ней, естесственно, согласовав).Ну всё мы с ней подписали и я поехала во свояси, только захожу в мастерскую...раздаёться звонок: -Что вы наделали...вы не правильно оформили договор!!!!! ( крик...паника!) -Я бывший бухгалтер и знаю как заполняються бумаги....вы меня не проведёте!!!!( крик...) Я обратно к ней. Приезжаю...Она: -Вот сдесь у вас написано " сумма прописью"...где она? Я:-Сумма прописью это цыфры написаные буквами...вот они у вас тут пропечатаны!!!! Она: -Нет...сумма прописью это, когда написано от руки.... ручкой)))) ) Переписала я ей всё от руки ...заказчица довольна, а меня ещё потом долго трясло....Вот такие курьёзные случаи бывают!!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 года спустя...

Кто во что горазд...Существует Гражданский кодекс РФ. Там приведены все виды договоров. Деятельность по изготовлению памятников регулируется договором подряда, так как мы производим работы, а не оказываем услуги. Изобретать колесо (что-то выдумывать самому) нет смысла, так как всё, что в твоём договоре будет противоречить закону - ничтожно (не будет учитываться и приниматься к исполнению ни заказчиком, ни судом). Мало того, заключение ничтожного договора заказчик или суд могут расценить как правонарушение, влекущее определённые законом санкции. Так что составить договор "в одни ворота" (только в свою пользу) не удастся.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

так как мы производим работы, а не оказываем услуги. 

по моему у меня - оказание услуг населению и у кого спрашивал, здесь все так оформлены. У меня договор с двусторонней ответственностью, пока ни одного  с заказчиками не оформлял, но бланки лежат. В основном товарный чек. А ты с каждым заказчиком такой договор составляешь? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Дмитрий Ivanovich, что значит у тебя - оказание услуг? Это может основной вид деятельности по ОКПО ? Но это не запрещает тебе заниматься любой другой, разрешенной на просторах страны.  Но по сути, изготовление памятника - производство. Купил заготовку, сделал вещь по договору, обменял ее на деньги. В стоимость включена твоя работа и цена этой заготовки. Вот установку можно отнести к оказанию услуг. Ты ставишь уже по сути вещь, которую оплатил клиент и она перешла в его собственность. 

Ну и в догонку. С точки зрения налогового кодекса, если ты купил сырье и делаешь из него изделие (производство), то товарный чек - не есть правильно. Эта деятельность к ЕНВД не может относиться. В некоторых регионах изготовление памятников можно делать на патентной схеме, в других, где не ввели патенты - только на системе УСН (упрощенка) или ОСН. И тут уже обязан заключать договор. Раньше можно было использовать номерную квитанцию по утвержденной форме (например у нас БО-13, военкоматы до сих пор ее требуют). И ты обязан использовать кассовый аппарат. На практике часто салоны все таки оформляют енвд и не афишируют для налоговой, что сами делают памятники - типа купил готовый и продал. Тогда товарный чек рулит.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Дмитрий! Честно говоря, ничего не понял из твоего сообщения. Почти все договоры с двусторонней ответственностью. И при чём здесь товарный чек? Что это вообще такое? Да, я с каждым заказчиком заключаю договор подряда. Скажу сразу, вникают не все, но подписывают. А мне больше ничего и не нужно.

VAZ! Установку тоже лучше оформить договором подряда. Это по сути монтажные работы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Владимир Тарасов, договор подряда все таки по сути услуга. Но это не очень принципиально до момента налоговой проверки, а тут как поведет себя инспектор. Нюансы можно почитать на клерке, но думаю,  что возможны оба варианта, главное, чтобы предприниматель правильно применял к своей деятельности налоговое законодательство. С ЕНВД в нашем деле нужно поосторожнее, как бы не хотелось. Я применяю 2 системы налогообложения на одном ИП (енвд и усн -15%) и ОСН на втором - для организаций. Это позволяет гибко оптимизировать налогообложение.

  • Одобряю сказанное 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так что составить договор "в одни ворота" (только в свою пользу) не удастся                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ответил на твоё предыдущее высказывание по поводу "одних ворот" ,что у меня,  обоюдная ответственность прописана в договоре,  и пожалуйста сбрось свой договор на    tata877@mail.ru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 vaz      нашёл выписку с налоговой " основной вид деятельности"  перевозки,  дополнительный   дословно "Резка,обработка и отделка камня для памятников" ,  когда  оформлялся в налоговой они сказали ,что это оказание услуг населению, наверное им виднее
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Дмитрий Ivanovich, по сути услуга, особенно с точки зрения НК, но чтобы правильно выстроить свою работу и выбрать налогообложение на один и тот же вид работы, нужно рассматривать варианты. Например, можно резать камень, который привозит заказчик и получать деньги только за работу - услугу. Тут однозначно УСН -6% нужно выбирать. А если ты сам купил заготовку и занимаешься производством изделия из своего материала, своим инструментом и руками - это уже не услуга, так как ты продаешь по факту готовое изделие. Тут логично УСН -6%. Его же применять на опт. Ты же оградки делаешь и продаешь другим конторам? А вот если и готовое что-то покупаешь (китай например) - государству жалко отдавать 15% с навара. Тут свой салон на ЕНВД оформляй, чем меньше площадь, тем лучше. Вообще одно помещение можно разделить пропорционально разделению предполагаемой выручке на опт и розницу на оба вида налогообложения. Ну и под шумок продавать через енвд и свои памятники-оградки. Вот здесь договор подряда (или оказания услуг против тебя). Если был, то после завершения сделки отправь его в печку

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 vaz     когда будут  объёмы,хотя бы, как у тебя  по 3 вагона в месяц, приеду к тебе на консультацию   :russian:  по налоговым вопросам (если не откажешь), а пока  налоговая не трогает- работаем  по такой системе

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Владимир Тарасов

что??когда будут объёмы,хотя бы, как у тебя по 3 вагона в месяц

 улыбнуло ))

твои бы слова да богу в уши

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

VAZ! Прошу прощения, пришлось неожиданно сорваться. Мне непонятно, почему ты связываешь разные системы налогообложения с разными видами договоров. Я, к примеру, на упрощёнке (6%), но могу использовать и договор подряда, и договор на оказание услуг. Какая связь между видом договора и налогообложением? Спрашиваю, потому, что, может быть, я не всё понял из того, что ты писал.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

на упрощенке ты можешь использовать договора, тут все правильно - оба вида, без проблем. Я для тех у кого салон оформлен на ЕНВД. Там никакого производства и услуг не должно быть. Только розничная торговля, которая подразумевает перепродажу купленного товара. Если же заключаешь договора, то это подразумевает, что ты уже что-то производишь или оказываешь услуги - эти виды никак не попадают под енвд. Приходит налоговая и херачит по полной. Делают заключение о неправомерном использовании система налогообложения и доначисляет за весь период. Ну это вратце как бы. Я просто пояснил, что не против договоров, но они должны использоваться ОФИЦИАЛЬНО С ПРОВОДКОЙ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ только при УСН или ОСН. При енвд - могут возникнуть проблемы с налоговой (не с клиентом - тут суды не лезут так далеко). Судя по тому, что в экономике полный пиз.ец, бюджет лопнул, то в ближайшее время нужно ждать усиления налоговых проверок с целью отжимать бабки у тех, кто хоть что-то делает в этой стране. В соседнем посте человек из читы отписался, что у них там уже пошли движения

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

Я для тех у кого салон оформлен на ЕНВД. Там никакого производства и услуг не должно быть.

Хрень какая то...наш вид деятельности именно "ритуальные услуги" . 

 

Может быть ты путаешь с видом ЕНВД. Они ведь разные.Есть от площади,есть от вида услуг, есть от количества человек и т.д.....у тебя конкретно какой ?

 

Это раз.Второе фирма может иметь 2-3 вида налогооблажения, может имень ЕНВД и НДС одновременно.

 

Это вполне решаемо-главное правильно оформляться и конечно же платить налоги...

 

Кстати в виде деятельности квитанция БО-13 как раз и называется исполнение услуги...договорное...

Квитанция БО-13(01) ритуальных услуг выпущена для предоставления заказчикам таких услуг как установка памятников, цветников, оград (надмогильных изделий), как при предварительной, так и при последующей формах оплаты.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты


Это раз.Второе фирма может иметь 2-3 вида налогооблажения, может имень ЕНВД и НДС одновременно.

странно, ты мне говоришь, то, что выше как раз я и написал, что я имею на одном ип 2 вида налогообложения ЕНВД и УСН. 

Я ничего не путаю. В налоговом кодексе есть статья http://wiki.klerk.ru/index.php/НПА:Налоговый_кодекс_Российской_Федерации:Статья_346.29 , в которой все про енвд прописано. Какие виды деятельности могут применять систему енвд и какие показатели являются ключевыми при определении возможности работать на енвд (например не превышение 100 человек работников) и берутся для расчета коэффициентов енвд. Плюс местное законодательство - регламентирует в основном коээфициенты. Но , например, в москве вообще не применяется енвд, в питере ограничено. 

У меня вид енвд - розничная торговля, рассчитывается от площади салона.  Больше ни под какой вид нет возможности правильно определить продажу (не производство) памятников. 

Есть вид - оказание бытовых услуг, но под него подходят ритуальные услуги в чистом виде - копка могилы, перевозка трупов и тд. Производство памятников не входит никак.

Вообще производство не может быть на енвд как раз исходя из той статьи, которую я привел. Поэтому я и объяснил, что если чья-то контора работает с памятниками и использует ТОЛЬКО енвд, нельзя афишировать, что сам что-то делаешь с памятником. А говорить - купил-продал. И так же нужно быть готовым, что по закону налоговая при проверке может включить в твою площадь, на которую делается расчет енвд и всю выставку памятников на улице. А это очень затратно получается, можно закрываться. Вот поэтому я и советовал применять 2 системы.

 И про БО-13. Эта квитанция в нынешнем налоговом кодексе не существует. Да, этот бланк использовался для отчетности в прошлом - там сквозная нумерация, бланки являлись документов строгой отчетности (регистрация в налоговой). Применялись квитанции в основном в бытовых услугах, до определенного года можно было не использовать даже кассовый аппарат, потом отменили. Их нет нигде уже, как документа необходимого для ведения бухгалтерской и налоговой отчетности. И живет БО-13 только лишь по тому, что их требуют в военкоматах при оформлении документов на получение компенсации. И я знаю почему - это требование есть в директиве МО, которую никто не отменил и в которой написано для работников военкоматов, какие документы принимать у граждан, для получения последними компенсации. Ну а раз не отменена , то военкоматы по-прежнему требуют БО-13, которую организации просто тупо качают с интернета или печатают в типографии. И я в том числе. Поэтому ты и думаешь, что все, что связано с производством памятников - относится по-прежнему к ритуальным услугам. Это уже не так - законодательство поменялось.

Ты  абсолютно правильно написал - главное правильно оформляться. Вот прежде, чем открыться, мы тщательно все поизучали относительно предполагаемых видов деятельности (причем я искал лазейки, мой соучеридитель разбивал их законами и практикой их применения). Можешь что-то доказать обратное с ссылками - рад буду почитать. Не каждый же день штурмуешь налоговое законодательство. Вдруг что-то новое ))


И да, НДС - не система налогообложения, а просто налог. От уплаты его освобождены юр.лица, которые применяет ЕНВД или упрощенку. Система налогообложения, при которой платится ндс - называется общая. Опять же ее можно совмещать с енвд , но не с упрощенкой

  • Одобряю сказанное 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

VAZ, понятно, но зачем вообще связываться с ЕНВД? Что, налоговая требует этого для твоего вида деятельности? По-моему в перечень видов деятельности, облагаемых ЕНВД, наша деятельность не подпадает. Или дешевле и выгоднее? Когда в налоговой подаёшь заявление о переходе на упрощёнку, они смотрят чем ты занимаешься и если уж переводят на упрощёнку,то значит можно. И весь этот головняк (торговые площади, местные коэффициенты, площадь под выставку и т.д.) отпадает сам собой. К тому же ЕНВД - фиксированный ежеквартальный платёж (хороши или плохи твои дела, может ты уже вообще загибаешься). А УСН 6% ты платишь по факту получения выручки. К тому же как это обычно...что-то показал, что-то нет (ловите).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Владимир Тарасов,

если оборот маленький, достаточно и упрощенки. Если большой, то все-таки прибыль нарастает немаленькая, налог с которой будет насчитываться гораздо больше, чем енвд. Площадь твоего приемного пункта может быть совсем маленькая и енвд тыс 10 в квартал. И гони основное количество через енвд. Кроме того, из налога енвд отнимается еще и сумма пенсионного налога, заплаченного тобой за работников. Это еще экономия. Если же все показывать через урощенку, то налог нарастет очень большой за год. Потому что ты купил заготовку комплекта за 6000, а продал за 25 (после порезки). На затраты много не спишешь. Вот и посчитай, если у тебя памятников хотябы 500 в сезон уходит - что выгоднее.

Я не сторонник что-то показал, что-то нет. Лучше использовать законные методы оптимизации налогооблагаемой базы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Создайте учетную запись или войдите, чтобы комментировать

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы используем файлы cookie и другие средства сохранения предпочтений и анализа действий посетителей сайта. Нажмите «Принять», если даете согласие на это. Политика конфиденциальности - Условия использования